YANGIN TÜPÜ SERVİSİ

“Yangın tüpü” satın aldığınız zaman “yangın tüpü” garanti süresi kapsamınca periyodik bakımlarının ücretsiz olarak satın aldığınız markanın “Yangın tüpü yetkili servisi” tarafından yapılması gerekmektedir. “Yangın tüpü yetkili servisi” tarafından yapılan bu periyodik bakımların süresi herhangi bir özel durum oluşmadığı sürece her 6 ayda bir yapılır.

            “Yangın tüpü yetkili servisi” tarafından yapılan bu periyodik bakımlarda yangın tüpünde basınç kaybı meydana gelip gelmediğini tespit etmek için “yangın tüpü” manometresinde gözlem yapılır. Ayrıca yangın tüpünün tetik ve lans bölümlerinde herhangi bir kırılma meydana gelip gelmediği veya yangın tüpünün bu kısımlarında kullanımını engelleyecek herhangi bir durum olup olmadığı hakkında gerekli tetkikler yapılır.

            “Yangın tüpü yetkili servisi” periyodik bakımlarda özellikle “yangın tüpü” üzerinde bulunan mührün koparılıp koparılmadığını, taşıma esnasında veya herhangi bir nedenle “yangın tüpü” üzerinde herhangi bir deforme olup olmadığını veya darbe izi oluşup oluşmadığını kontrol eder. “Yangın tüpü” üzerinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmezse, “Yangın tüpü yetkili servisi” kontrolün yapıldığı yılın tarihi bulunan bandrolü, yangın tüpünün ilgili kısmına yapıştırır.

            Ülkemiz, “yangın tüpü” konusunda AB standartlarını uyguladığından, yangın tüpleri üzerine iple bağlanan kontrol kart sistemleri artık kalkmıştır. TS ISO 11602 standartları gereği, yangın tüpünün kontrolü her ay kullanan kişi veya firma tarafından yapılacak ve kendisine verilen kontrol kartına incelemede elde ettiği sonuçları yazacaktır.

            “Yangın tüpü yetkili servisi” müşteriden gelebilecek acil durum taleplerine karşıda gerekli önlemlerini almak durumundadır. Ayrıca firmalar, müşterilerin taleplerini iletebilecekleri ya da davranışlarından rahatsız olduğu personeli şikâyet edebilecekleri müşteri destek hattını mutlaka kurmalıdır.

            Yangın tüpü yetkili servisleri, müşterilerinin piyasada bulunan sahte firmalar tarafından mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerini önceden almalıdır. Bu durum müşteri memnuniyeti açısından önemlidir.