Yangın Tüpü

Yangın, belirli bir alanda bilinmeyen sebeplerle kıvılcım oluşması sonucu yanıcı özelliği bulunan maddelerin  tutuşması ve yanması olayıdır. Yanıcı maddelerin yanarak diğer maddeleri  yakması  yangın oluşur. Yangın olayının başlangıcında ilk müdahale edilerek büyümemesi sağlanarak yayılması önlenir.Yangına  ilk müdahale yangın tüpü ile yapılır. Yangın tüpü burada hayat kurtaran çok önemli yangından korunma önlemidir.

Yangın tüpü özellikleri

Yangın tüpü, içinde bulunan söndürücü özellikteki kimyasalları basınç etkisiyle püskürterek yanan maddenin oksijenle temasını keser ve yanma için gerekli % 21 oksijeni % 15 e düşürerek yanma olayını sonlandırır. Bu nedenle yangın tüpü içindeki  kimyasalların yangın yönetmeliklerinde ve  EN  şartlarına uygun olmasına özen gösterilmelidir. Bu kimyasallar yerine konulan benzer kimyasallar yangın anında yangını söndüremez ve yangının büyüyüp yayılmasına, can ve mal kayıplarına yol açar. Bu nedenle yangın tüpü alırken çok dikkatli olmalıyız.

Yangın tüpü ve yangın yönetmelikleri

Yangın felaketinin sebep olduğu can ve mal kayıpları nedeniyle 2002 yılında çıkarılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereğince ve 2004 yılında çıkarılan yangın önleme yönetmeliğinde binalarda, iş yerlerinde ve otomobillerde yangın tüpü bulundurulması zorunlu koşulmuştur.  Bu sayede yangına ilk anda müdahale edilebilmekte ve yangının büyüyerek can ve mal kayıpları oluşmasını önlemektedir.

Yangın tüpü çeşitleri

Yangın tüpü bulundurulması zorunlu olduğu için her boyutta ve her ağırlıkta yangın tüpleri bulunduğu gibi her türlü yanıcı madde içinde özel olarak söndürücü kimyasal içeren tüpler de üretilmektedir. Otomobiller için 0,5 kg, 1 kg, evler için  kg, 3 kg, atölyeler içinse 25 kg lık yangın tüpü bulunmaktadır. Özellikle üretim atölyelerinde her türlü yanıcı maddeye karşı yangın tüpü bulundurulması zorunlu olduğundan her türlü kimyasalı söndürme özelliği bulunan yangın tüpü bulunmaktadır.