Yangın Tüpü Dolumu

Yangın tüpleri yangına ilk anda müdahale ederek yangının büyümesini ve yayılmasını engelledikleri, can ve mal kayıplarını önledikleri için binaların yangından korunması  hakkındaki yönetmelik gereğince her türlü imalathaneye, iş yerlerine, kamu kurumlarına ve otomobillere zorunlu tutulmuştur. Yangın tüpleri basınç esasına göre çalışıp tüp içindeki kimyasalları bu basınçla dışarı püskürtürler. Uzun süre yerinde bekleyen yangın tüpü içindeki kimyasal dibe çökerek kimyasal söndürücü özelliğini kaybederek tüp içindeki basıncın düşmesine sebep olur. Bu nedenle bu tüplere bakım yapılmalı ve tekrar dolumu yapılmalıdır.

Yangın tüpü dolumu

Yangın tüpü bakımları için gelen teknik elemanlar  tüplerin ilk kontrollerini yerinde yaparlar. Burada yangın tüpü basınç göstergesinde ibrenin yeşilde olması gerekirken kırmızı alanda olması bu yangın tüpünün özelliğini yitirdiği anlamına gelmektedir Bu nedenle tekrar dolumu yapılmalıdır. Yerine yangın tüpü bırakılarak dolum haneye gelen yangın tüpü önce hidrostatik basınç testine sokulur. Bu test sonucuna göre dolum yapılabilmesi için içindeki kimyasalın boşaltılması ve temizlenmesi gerekmektedir. Önce tetik valfinin olduğu alan sökülerek içindeki kimyasal boşaltılır. Daha sonra  basınçlı su ve kum ile içinde kalan kimyasal atıkları temizlenir. Daha sonra bakanlıkça onaylı kimyasal söndürücü tüpe doldurulur. Ağzı kapatılan tüp tekrar hidrostatik basınç testine sokulur. Yönetmelikte olması gereken basın değerleri aralığında ise bu tüp artık kullanılabilir demektir. Yangın tüpü teknik elemanlarca alındığı kuruma götürülerek amire imza karşılığında teslim edilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

Yangın tüpü hayat kurtardıkları için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle her yangın tüpü servisine dolum yaptırılmamalıdır. Maliyeti düşürüp kar oranını yükseltmek için benzer kimyasal söndürücüler doldurulmakta ve buda yangını söndürmemektedir. Bu durumda yangın büyümekte ve can kayıplarına yol açmaktadır.Bu nedenle dikkatli olunmalıdır.